Dementování spekulkace o vegetariánství z blogu http://www.broskev78.estranky.cz/

Autorka píše, že nikde v Bibli není psané, že veganství je prospěšné. Ale to je nepravda. Stačí si třeba připomenout příběh Daniele s jeho spoluvězni:

Daniel 1:12 "Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. 15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu.

Wow po zelenině vypadali zdravěji to nějak nesedí popisu autorky v článku.

   Další do nebe volající nepravda je, že člověk bude duchovně sláb, když nejí maso. Což Daniel a jeho druzi byli duchovně slabí během té zkoušky, když ho nejedli? Sám jsem se se odřeknutím určité stravy stal svobodnějším. Napadá mě slova Ježíše, když byl pokoušený On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.“ Strava je jistě důležitá, ale nemá se stát tím hlavním pro, kterou člověk žije. To bych mohl souhlasit, že je problém, když se vegetariánství stane modlou.

 

   Další nepravdivá spekulace je o bílkovinách :-) Pokud je mě známo, vegetariáni přijímají mléko i vejce a v nich je bílkovin dostatek. Pro nás vegany jsou zdrojem oříšky nebo luštěniny :-) Když jí člověk bohatou stravu a ne třeba jen sojovou a nebo jinou pořád dokola, ale správně stravu rozloží, tak se nemusí ničeho bát. Otázka je pak o stavu potravin díky postřiku apod., ale to se týká i zvířat s antibiotiky atd.

 

   Prosím vegetariány, aby se nebáli této lživé spekulace, která straší upřímné lidi co nechtějí zabíjet, aby mohli žít. Bůh ani Ježíš Kristus se na vás jistě nebude zlobit a nebudete přitažlivějším pro satana, vždyť toho láká zabíjení. Ten kristovce bude pokoušet i tak. Co je důležité pro duchovní boj je v Bibli jasně popsané viz.:

 

Efeským 6:11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

 

Další verše o jídle:

 

Římanům 4:20 Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. 21 Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. 22 Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. 23 Kdo má ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích.

 

1. Korintským 10:31 Nuže - ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. 32 Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. 33 Vždyť i já vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.


Vytisknout   E-mail