Myšlenky k sobotě dne odpočinku

Sobota

V Kritově době bylo zachovávání soboty tak převrácené, že svědčilo spíš o lidském sobectví a svévoli, než o Boží lásce.

Zdroj: Průvodce studiem Bible 2/2016

"Zákon můžeme skutečně dodržovat pouze ve spojení s láskou, jinak ztrácí svůj smysl. Stačí si vzpomenout na ty, kteří vydali Ježíše na smrt a pak spěchali domů, aby náležitým způsobem "zachovali" Boží přikázání o sobotě. ... Někteří argumentují, že Pavel zde cituje jen některá přikázání, a tudíž platí jen ta. Ale Pavel necituje ani přikázání o úctě k rodičům a o službě jedinému Bohu. Přesto by nebylo správné dospět k závěru, že tato přikázání již pro křesťany nejsou závazná."
Průvodce studiem Bible 4/2017 str. 85

Vytisknout
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich