Díval jsem se na záznamy ze skrytých kamer ze Severní Koree. Teď co přemýšlím o židovském národě Ježíšovi doby tak tam měli dost silné slovo farizeové tak jako za doby temna papežský systém či jiné diktátorské režimy. Podobně i v Severní Korei je svědomí lidí utlačováno tamějším režimem. Ne-li stejné to bylo i u židů, mnozí se báli projevit víru v Ježíše jinak by byli vyloučeni ze synagog a přineslo by jim to určité problémy mnohdy i smrt. Nakonec si teď uvědomuji, že satan pracuje v určitém stádiu stejným způsobem i v dnešní době v naši současné společnosti. Třeba v otázce evoluce (hmota stvořila informaci) versus stvoření (informace stvořila hmotu). Stačí, aby vědec uvěřil ve stvoření a je ve většině případech vyloučen z univerzity či archeolog nedostane grant na svoji práci.

 

Taková zajímavost s Korejského režimu. Musejí tam pravidelně navštěvovat setkání kde uctívají svého vůdce jinak se stávají podezřelými. Stejné to bylo i za doby temna, kdy člověk nešel do římskokatolického kostela a hnedle byl spojovaný s protestantem neboli byl podezřelým.

 

Tak i tak jsou a byli lidé, kteří věří a věřili upřímně. Znají a znali skutečnou lásku. Jinak řečeno nenechali se zlem polapit.

 

Proto je stále aktuální text ze Zjevení 14:12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Vykopávky nejsou zrovna moje hoby. Ale i tak mě překvapilo a zaujalo povídání Ken Down.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV5T2-CbYOYJX4cHpBo8mJwdgPm2KALE6

Autorka píše, že nikde v Bibli není psané, že veganství je prospěšné. Ale to je nepravda. Stačí si třeba připomenout příběh Daniele s jeho spoluvězni:

Daniel 1:12 "Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. 15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu.

Wow po zelenině vypadali zdravěji to nějak nesedí popisu autorky v článku.

Schody do nebe – nesrovnalosti s Božím slovem Biblí

 

Žádný člověk, který žil na této zemi, se nemůže stát andělem.“

- Matouš 22:30 Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako [Boží] andělé v nebi.