Vegetariánství a křesťanská víra

Zde nechci obhajovat ani tak vegetariánství, ale spíše názory, že vegetariánství je od satana či v podobném duchu, které předkládají křesťané které tímto vyvolávají biblicky neprokázané lži.

V ráji se podle všeho jedla pouze syrová strava tedy byli takový vitariáni 🙂

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Genesis 1:29

Daniel 1:12 „Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš.“ 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. 15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu.

   Další do nebe volající nepravda je, že člověk bude duchovně sláb, když nejí maso. Což Daniel a jeho druzi byli duchovně slabí během té zkoušky, když ho nejedli? Sám jsem se se odřeknutím určité stravy stal svobodnějším. Napadá mě slova Ježíše, když byl pokoušený On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.“ Strava je jistě důležitá, ale nemá se stát tím hlavním pro, kterou člověk žije. To bych mohl souhlasit, že je problém, když se vegetariánství stane modlou.

   Další nepravdivá spekulace je o bílkovinách 🙂 Pokud je mě známo, vegetariáni přijímají mléko i vejce a v nich je bílkovin dostatek. Pro nás vegany jsou zdrojem oříšky nebo luštěniny 🙂 Když jí člověk bohatou stravu a ne třeba jen sojovou a nebo jinou pořád dokola, ale správně stravu rozloží, tak se nemusí ničeho bát. Otázka je pak o stavu potravin díky postřiku apod., ale to se týká i zvířat s antibiotiky atd.

Římanům 14
21 Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. 22 Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. 23 Kdo má ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích.

Nakonec i sám Pavel by raději nejedl maso, kdyby to mělo urážet bratra. Nicméně to neberu jako obhajobu vegetariánství, ale to, že to nezavrhoval.

 1. Korintským 10:31 Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. 32 Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. 33 Vždyť i já vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *