Noemova archa od Bonton home video

Sledoval jsem s dcerkou příběh o Noemovi. Bohužel jsem byl zděšen uvedenými nepravdy co se týká textů z Bible čili Písma.

První nepravda je, když šli jíst maso k večeři přitom Pán Bůh dovolil maso jíst až po potopě. Jelikož byl Noe věrný Bohu jistě maso nejedl, protože by nebyl spravedlivý, když to Pán Bůh nepovolil. Viz. Genesis 9:3 Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno.

Druhá nepravda je o počtu zvířat, která vešla do archy:

Říkal nepravdu, že do archy vešli všichny zvířata „od každého druhu po dvou zvířatech“, ale Bible uvádí jiný počet.
Genesis 7
2 Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou ⌈po sedmi⌉ párech, vždy ⌈samce a jeho samici,⌉ a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, ⌈samce a jeho samici.⌉ 3 Také z nebeského ptactva ⌈po sedmi⌉ párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. 4 Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *