Sekty

Dávejte si prosím pozor na různé sekty, které někdy okatě a mnohdy skrytě odporují čistému evangeliu.

Gal. 1:1-9 „Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii:  Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.  Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!  Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“ (B21)

   Jsou to silná slova apoštola Pavla, ale uvědomuji si, že je to třeba. Stačí se podívat na nějaký případ sekt zneužívající slabých chvil lidí, kteří díky trápení hledají pomoc. Bohužel u sekty ji nenajdou. Jak věřím, mohou pomoc nalézt u Ježíše Krista. Toho, který neváhal pomoct nezištně (zdrama) každému člověku, když o to ten dotyčný stál a věřil mu. Nezneužil jeho bolest a trápení.

Izaiáš 42 – 1 Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit.  2 Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích.  3 Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí.  4 Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi – ostrovy spolehnou na jeho učení! (B21)

   Tento článek je vlastně reakcí na reportáž o tom člověku co osahával ženy pod záminkou pomoci. Nejenom, že zneuctil dotyčnou ještě ji obral o peníze. A mohou to být i jiné formy jako je věštění z karet, koule a podobné věci co s Pánem Bohem nemají nic společného.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *