Bůh a zlo

Mnoho lidí si myslí, že Bůh je nespravedlivý, že dopustí to a to. Ale to tak ve většině případech není. Pevně věřím, že mu naše trápení není lhostejné. Kdyby byl k nám lhostejný nepáral by se tu s námi a dávno by nás rychle odtvořil jako stvořil. Problém je ten, že jsme si nechali od padlého Satana nalhat, že Bůh může za zlo co tu je. Panuje podle všeho milný názor, že dobro se neobejde bez zla. Ale jsem přesvědčený, že je to satanův nástroj, aby zmátl lidi, aby neviděli východisko z této situace. Kdyby si Bůh přál zlo tak by ho lidem dal ochutnat hned v ráji a neschoval za jablko poznání dobrého a zlého. Zlo vzniklo až u satana.
   Vzpomínám si na verš v Genesis 4:7 „Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.” (B21) Upřímně si řekněme. Kolik z nás se snaží kralovat nad hříchem, aby tu hřích = zlo nebylo? Zlo nedělá Bůh, ale my sami co necháme hřích = zlo vládnout zde na zemi. Vzepřeme se mu všichni ať jde zlo satan pryč

Nicméně vám přeji poznat klid a pokoj co přináší čistá víra v Ježíše Krista.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *