Uctívání Marie

Nechápu, že křesťané určitého vyznání nevidí to očividné rouhání. Viz. nově obnovený pomník Marie. Zde je vidět Marii jak šlape na krku draka. Asi brali inspiraci ze Zjevení 12. Je velmi smutné jak lidská zaslepenost, nechce vidět skutečný význam těch obrazů ve Zjevení a v Bibli.

Podle všeho si dosadili verše ze Zjevení 12:1-6 na jejich uctívanou Marii. A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. …

Pozorný čtenář pochopí, že je zde psáno o ženě jako církvi. Nakonec verš 7 ukazuje kdo skutečně bojoval proti draku nebo-li satanu: A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi.

„Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: “Blahoslavené lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!” Ale on řekl: “Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.”“

Lukáš 11:27-28 (Zde se mluví o Ježíši Kristu a jeho matce Marii.)

Můj pohled možný či nemožný?
Po shlédnutí x. videí o zjevení údajné Marii kterou uctívají, i když se budou chtít lidem namluvit, že ji neuctívají. Mě došlo, kdo by mohl být ten svůdce. V poslední době před příchodem skutečného Pána Ježíše Krista. Je psáno, že přijdou: Matouš 24:24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Nakonec přijde jejich Marie a bude dělat zázraky apod.

Zamyšlení od Pána Václava Koplíka na podobné téma:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *