Uctívání Marie

Nechápu, že křesťané určitého vyznání nevidí to očividné rouhání. Viz. nově obnovený pomník Marie. Zde je vidět Marii jak šlape na krku draka. Asi brali inspiraci ze Zjevení 12. Je velmi smutné jak lidská zaslepenost, nechce vidět skutečný význam těch obrazů ve Zjevení a v Bibli.   Podle všeho si dosadili verše ze Zjevení 12:1-6 …
Pokračovat ve čtení Uctívání Marie